Devon

  • Vek: 19
  • Najlepšie vlasnosti: sila,rýchlosť,obratnosť

  • Príbeh::Narodil sa v opustenom dome mama ho opustila.Keby že nesiel okolo Hodge a nezobral by ho do institutu Bol by mrtvy. žije už 19 rokov v meste z kosti a je pripravený na všetko.Cvičil od narodenia takže tažko ho poraziť.
  • Miesto narodenia: New York
  • zaujímavosť : Nikdy nikoho nemiloval.
  • Súsený na : 90%
  • Runy: Sila,rýchlosť,rovnováha
  • https://static1.wikia.nocookie.net/__cb20131030143323/mortalinstruments/images/4/4b/VF_Speed_Rune.pnghttps://static3.wikia.nocookie.net/__cb20131030132340/mortalinstruments/images/7/78/VF_Strength.png

Kontakt